Terug Gemeenteraad

ma 19/02/2024 - 19:00 raadszaal

Mededelingen

Openbare zitting

Interpellaties

Mondelinge vragen

Raadscommissie 1

Van Quickenborne Vincent

Bestuurszaken
GAS
Programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang

Wouter Allijns

Raadscommissie 2

Van Quickenborne Vincent

Axel Weydts

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
Gebouwen
Juridische zaken en immobiliën

Bert Herrewyn

Kinderen en Jongeren - Tranzit
  • Het algemeen subsidiereglement ter ondersteuning van het jeugdwerk in Kortrijk dateert van 2021. In 2021 was er nood aan actualisatie van het reglement. Er werd daarbij uitgegaan van op een transparante manier aanbieden van gelijkwaardige kansen aan het Kortrijks jeugdwerk. Na interne evaluatie van dit reglement werd duidelijk dat er nood is aan enkele aanpassingen en toevoegingen. Uiteraard houden deze aanpassingen ook rekening met nieuwe evoluties in het jeugdwerklandschap alsook de huidige maatschappelijke context waarin deze jeugdverenigingen actief zijn. 

Raadscommissie 3

Ruth Vandenberghe

Net en Groen

Axel Ronse