Terug Subsidie, premie, erkenning

2024_GR_00025 - Tranzit - Aanpassing subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven - Goedkeuren

2023_GR_00343 - reglement - Subsidie 11 juli - Goedkeuren

2023_GR_00192 - reglement - Subsidie voor de Kortrijkse muziekverenigingen die muziekonderricht organiseren - Goedkeuren

2023_GR_00191 - reglement - Subsidie voor de culturele werkgroepen in Kortrijk - Goedkeuren

2023_GR_00051 - Culturele verenigingen - Aanpassing reglement professionele kunst- en cultuurorganisaties - Goedkeuren

2023_GR_00050 - Culturele verenigingen - Aanpassing subsidie reglement semi professionele kunst- en cultuurorganisaties - Goedkeuren

2023_GR_00016 - Sport - Subsidiereglementen Sport - herwerken reglementen - subsidie voor sportclubs hoogste nationale/subsidie prestaties op niveau individueel atleet/subsidie voor organisatie van een imagoversterkend sportevenement/projectsubsidie voor integratie - Goedkeuren

2022_GR_00197 - Stedelijk reglement toekennen aanmoedigingspremie voor het inzaaien van groenbemesters - Reglement - Goedkeuren

2022_GR_00207 - Renovatiepremies - herziening en hernieuwing reglementen renovatiepremies (stedelijke verbeteringspremie, private huurmarktpremie) opheffing van de andere premiereglementen - Goedkeuren

2022_GR_00190 - Kortrijk Handelt - Wijziging stedelijk reglement ter versterking van het handelsapparaat in de kernen van de stad Kortrijk - Goedkeuren

2022_GR_00040 - Lokaal Mondiaal Beleid - Nieuw subsidiereglement lokaal mondiaal beleid internationale solidariteit

2022_GR_00065 - Reglement solidaire kinderopvang - Stedelijk ondersteuningsaanbod voor oudergroepen die solidaire kinderopvang organiseren

2022_GR_00062 - Reglement - Aanpassing subsidiereglement straat, buurt -en dorpsfeesten - Goedkeuren

2021_GR_00187 - Projectsubsidies toegankelijk Kortrijk - Vernieuwing reglementen - Goedkeuren

2021_GR_00192 - IBA - Aanpassing subsidiereglement voor het plaatsen van een IBA (Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) - Goedkeuren

2021_GR_00192 - IBA - Aanpassing subsidiereglement voor het plaatsen van een IBA (Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) - Goedkeuren

2021_GR_00192 - IBA - Aanpassing subsidiereglement voor het plaatsen van een IBA (Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) - Goedkeuren

2021_GR_00165 - Kortrijk Handelt - Wijziging stedelijk reglement ter versterking van het handelsapparaat in de kernen van de stad Kortrijk - Goedkeuren

1 tot 18 van 18 resultaten