Terug Andere

2024_GR_00041 - Woonmaatschappij SW+ - Goedkeuren toewijzingsreglement en kennisname protocol versnelde toewijzing

2024_GR_00037 - Reglement composteerplaatsen - (3-hofsteden en Astridpark) - Goedkeuren

2024_BURG_00008 - 2024-008 Maatregelen ter bescherming van de burgers tegen verstoringen van de openbare orde en veiligheid - Besluit inhoudende OPLEGGEN NULTOLERANTIE en LEGITIMATIE STELSELMATIGE IDENTITEITSCONTROLES EN FOUILLERING IN WELBEPAALDE PERIMETER ROND SCHOLEN

2024_BURG_00006 - 2024-006 Maatregelen ter bescherming van de burgers tegen verstoringen van de openbare orde en veiligheid - Besluit inhoudende machtiging tot tijdelijke in bewaarneming fiets of step bij gegrond vermoeden van diefstal

2024_BURG_00005 - 2024-004 Maatregelen ter bescherming van de burgers tegen verstoringen van de openbare orde en veiligheid - Besluit inhoudende legitimatie stelselmatige ID-controles en fouillering ilv fietsdiefstallen

2024_GR_00003 - Stedelijk Conservatorium - Academiereglement - Aanpassing bijlagen ALC Domein Dans - Goedkeuren

2023_BURG_00034 - 2023-044 Maatregelen ter bescherming van de burgers tegen verstoringen van de openbare veiligheid - BESLUIT INHOUDENDE HET BEVEL TOT HET UITVOERING VAN SLOOP- en OPRUIMWERKEN

2023_BURG_00033 - 2023-041 Maatregelen ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid - BESLUIT INHOUDENDE HET INSTELLEN VAN EEN SLUITINGSUUR OP DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

2023_BURG_00030 - 2023-Maatregelen ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid - BESLUIT INHOUDENDE HET INSTELLEN VAN EEN TIJDELIJK ZWEMVERBOD BINNEN DE ZWEMZONE VAN HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

2023_BURG_00016 - 2023- Maatregelen ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid - BESLUIT VAN 28.07.2023 TOT OPHEFFING VAN HET BESLUIT VAN 19.07.2023 INHOUDENDE HET INSTELLEN VAN EEN TIJDELIJK ZWEMVERBOD BINNEN DE ZWEMZONE VAN HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

2023_BURG_00015 - 2023-004 Maatregelen ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid - BESLUIT INHOUDENDE HET INSTELLEN VAN EEN TIJDELIJK ZWEMVERBOD BINNEN DE ZWEMZONE VAN HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

2023_GR_00127 - Reglement voor geveltuinen en groenslingers - Wijziging reglement - Goedkeuren

2023_GR_00092 - Kortrijk Handelt - Wijziging stedelijk reglement ter versterking van het handelsapparaat in de kernen van de stad Kortrijk - Goedkeuren

2023_GR_00068 - Burgerbudget - editie 2 - Goedkeuring aangepast participatiereglement in het kader van het Burgerbudget - Goedkeuren

2023_GR_00035 - Stadsartiesten - Reglement 2023 - Goedkeuren

2023_GR_00026 - titel ere-gemeenteraadslid - aanpassing reglement toekennen titel van ere-gemeenteraadslid - Vaststellen

2022_GR_00094 - Stadsartiesten - Aanpassing duur reglement - Goedkeuren

2022_GR_00021 - Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening van de burgemeester tot het opheffen van de politieverordening van 5 november 2021 tot het digitaal houden van de vergaderingen van de bestuursorganen van de Stad en het OCMW - Bekrachtiging

2021_GR_00199 - Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning - Reglement opportuniteitsadvies in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator kinderopvang

2021_OR_00041 - Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2022 - Vaststellen

2021_GR_00142 - Reglement Erfgoeddepot Trezoor en Deponeringsovereenkomst regionale werking Trezoor - Goedkeuren.

2021_GR_00133 - Digitaal referendum 2021 - Aanpassing participatiereglement en goedkeuring vraag - Goedkeuren

2021_GR_00133 - Digitaal referendum 2021 - Aanpassing participatiereglement en goedkeuring vraag - Goedkeuren

2021_GR_00133 - Digitaal referendum 2021 - Aanpassing participatiereglement en goedkeuring vraag - Goedkeuren

1 tot 24 van 24 resultaten