Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de stad Kortrijk.

Ben je benieuwd naar de agenda’s, beslissingen en vergaderingen van de politieke bestuursorganen in Kortrijk? Dan ben je op deze website aan het juiste adres!
Je vindt hier heel wat informatie over de vergaderingen en beslissingen van de verschillende politieke organen.
We gebruiken volgende afkortingen:

 • GR: de gemeenteraad 
 • OR: de raad voor maatschappelijk welzijn 
 • CBS: het college van burgemeester en schepenen 
 • VB: het vast bureau

Het CBS en het VB vergaderen wekelijks op maandag. De vergaderingen van het CBS en het VB zijn niet openbaar. Hier worden dus geen opnames van gemaakt. 
U kan wel de besluitenlijsten van deze vergaderingen consulteren.

De vergaderingen van de GR en de OR vinden gewoonlijk plaats op de tweede maandag van de maand. Een overzicht van de kalender kan je hier vinden.
De openbare zittingen van GR en de OR kan je hier bekijken. Dit kan zowel live als achteraf.

Hoe vind je de agenda, de ontwerpbesluitenbundel en de notulen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn? 

 • Ga via de ‘Kalender’ naar de betrokken vergadering van de GR of de OR. 
 • Zorg ervoor dat de gewenste organen bovenaan zijn geselecteerd. Op die manier verschijnen de zittingen op de kalender. 
 • Klik op de gewenste zitting.
 • Je komt op de pagina van de zitting en ziet het overzicht van de agenda punten. 
 • Helemaal onderaan vind je de publicaties in pdf-formaat zoals de ontwerpbesluitenbundels.  

Hoe vind je een beslissing? 

 • Je weet op welke datum de beslissing werd genomen?
   Ga via de ‘Kalender’ naar de juiste vergadering. Als je met de cursor over het grijze balkje van een vergadering beweegt, verschijnt een pop-up met meer informatie. Nadat je de vergadering hebt aangeklikt, kan je het agendapunt terugvinden. Onderaan de agenda kan je de besluitenbundels downloaden in pdf-formaat.
 • Je weet niet op welke datum de beslissing werd genomen? 
  Typ een zoekterm in het zoekveld (rechts bovenaan).
   Maak gebruik van de filters om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken. 
 • Je bent op zoek naar een reglement?
  Reglementen en verordeningen vind je via de 'bekendmakingen'. 
  Via de bekendmakingspagina op de stadswebsite vind je alle geldende reglementen van stad Kortrijk en OCMW Kortrijk chronologisch terug.

Klachten m.b.t. een beslissing?

Een klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

 • Je kan een klacht digitaal indienen via een digitaal klachtenformulier: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier
 • Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid vind je terug via volgende link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.


Heb je verdere vragen?
Contacteer de dienst bestuurszaken via stadsbestuur@kortrijk.be of via 1777.